NOVO na tržištu!

Automatizovani sistem za punjenje kontejnera žitaricama

Kao rezultat pažljivog osluškivanja potreba tržišta i želje da se na te potrebe odgovori, osmisli smo novu uslugu, koja predstavlja novinu na tržištu Srbije i regiona: potpuno automatizovan sistem za punjenje kontejnera žitaricama.

Automatizovani sistem za punjenje kontejnera odlikuje:

 

  • Maksimalna iskorišćenost utovarnog kapaciteta kontejnera
  • Ekonomičnost (smanjenje ukupnih troškova transporta kroz jednu tačku pretovara (one point hub)
  • Fleksibilnost (minimalna količina utovara 24t (1 kontejner) i mogućnost utovara sa različitih utovarnih mesta
  • Pogodan za utovar širokog spektra rasutog tereta 
  • Tehnički kapacitet utovara 200t/h

Pored pretovara, uslugu zaokružujemo i sledećim uslugama:

 

  • Dezinfekcija kontejnera
  • Oblaganje i priprema kontejnera za utovar
  • Zaštita utovarene robe u kontejneru
  • Obezbeđivanje i instalacija liner bag-a
  • Obezbeđivanje i instalacija apsorbera vlage

Kroz zaokruženu uslugu postiže se drastično smanjenje broja manipulacija robom što značajno utiče na očuvanje kvaliteta robe.

Mehanizacija i oprema

2 REACH STACKER-A

VILJUŠKARI (3T-25T)

KALAMAR 45 T – INTERMODALNI REACH STACKER

32 PRIKLJUČKA ZA RIFER KONTEJNERE

FANTAZZI 45 T – TOP LIFT

SHUNTING LOKOMOTIVA