Karakteristike DPT terminala

  • Trimodalni terminal (drumski, rečni i železnički)
  • Ukupna površina – maksimalno 30.000 m²
  • Kapacitet skladišta: do 3.000 TEU
  • Dva koloseka: 2x500m (jedan blok voz – jedna shunting operacija)
  • Javno carinsko skladište (Carinska ispostava u sklopu terminala)
  • Stanica Glavna u Pančevu ima 10 koloseka
  • 6 dodatnih koloseka blizu luke odnosno terminala (Pančevo/Vojilovica)
  • Visoka propusna moć
  • 24/7 dostupno osoblje i oprema